1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi audytu energetycznego do programu „Czyste powietrze” przez GREEN DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w UL. SŁONECZNA 15, 27-440 ĆMIELÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000894093, NIP 6612381692, REGON 388639247.

2. Definicje

2.1 Audyt energetyczny analiza przekazanych informacji, mające na celu określenie jego stanu technicznego, w tym: – charakterystyki energetycznej, – efektywności energetycznej, – możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

2.2 Program „Czyste powietrze” – program dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

2.3 Zamawiający – osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego i ubiega się o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”.

2.4 WykonawcaGREEN DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w UL. SŁONECZNA 15, 27-440 ĆMIELÓW

3. Przedmiot usługi

3.1 Przedmiotem usługi jest wykonanie audytu energetycznego budynku w celu ubiegania się o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”.

3.2 Audyt energetyczny obejmuje:

– analizę przekazanych informacji w formularzu audytu energetycznego,

– analizę dokumentacji technicznej budynku,

– sporządzenie raportu z audytu energetycznego,

– wydanie dokumentacji audytowej: audyt energetyczny, dokument podsumowujący audyt do programu „Czyste powietrze”,

– przekazanie dokumentacji do Zamawiającego drogą elektroniczną (na wskazany adres mailowy w formularzu audytu energetycznego) na specjalne życzenie drogą tradycyjną (wysyłką listową).

4. Cena usługi

4.1 Cena usługi audytu energetycznego wynosi 756 zł brutto.

4.2 Cena usługi obejmuje:

– wykonanie audytu energetycznego,

– sporządzenie dokumentu podsumowującego audyt energetyczny do programu „Czyste powietrze”,

– przekazanie dokumentacji do Zamawiającego drogą elektroniczną (na wskazany adres mailowy w formularzu audytu energetycznego) na specjalne życzenie drogą tradycyjną (wysyłką listową).

5. Termin realizacji usługi

5.1 Usługa audytu energetycznego zostanie zrealizowana w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania płatności z w.w usługę.

6. Płatność

6.1 Zapłata za usługę audytu energetycznego dokonywana jest za pomocą bramki płatności Przelewy24 lub przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr Alior Bank Spółka Akcyjna – Centrala PL47249000050000452024483525 po uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.2 Termin płatności przelewem wynosi 3 dni od dnia otrzymania faktury drogą mailową na wskazany adresem mailowy w formularzu audytu energetycznego.

7. Odstąpienie od umowy

7.1 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wysłanie informacji z formularza oznacza obowiązek zapłaty. Upoważniam GREEN DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do natychmiastowego wykonania zakupionej przeze mnie usługi. Tym samym przyjmuję do wiadomości, że utracę 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania.

8. Reklamacje

8.1 Zamawiający ma prawo złożyć reklamację usługi w terminie 14 dni od dnia jej wykonania.

8.2 Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko Zamawiającego,

– adres Zamawiającego,

– opis przedmiotu reklamacji,

– żądanie Zamawiającego.

8.3 Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

img-24
Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące oferty GREEN DYNAMIC? Szukasz fachowego doradztwa w zakresie fotowoltaiki, modernizacji C.O. i C.W.U. lub innych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii? Skontaktuj się z nami! Wygodny formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej to szybki i łatwy sposób na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Nasi doświadczeni doradcy chętnie pomogą Ci dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb.